Skip to content

FUNDING AND GRANTS

Our work is driven by innovation and knowledge. We think of them as never-ending processes by means of which we perfect existing technologies or discover new ones so that we can develop our products. We are aware that this would not be possible without high-quality human capital. Combined with social responsibility, we create jobs for disabled employees, who we provide with professional training. In carrying out these investment projects we receive substantial help from the European Union funding programmes.

INOVATIVNÍ _TECHNOLOGIE VELKOOBJEMOVÉHO POKOVOVÁNÍ PRO DEKORATIVNÍ A AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Společnost SANS SOUCI, s.r.o., realizuje projekt s názvem “Inovativní technologie velkoobjemového pokovování pro dekorativní a automobilový průmysl“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027380, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Předmětem projektu je vyvinutí inovativní technologie velkoobjemového povlakování pro účely dekorativního a automobilového průmyslu.

ÚSPORY ENERGIE VE SPOLEČNOSTI SANS SOUCI, S.R.O.

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Úspory energie ve společnosti SANS SOUCI, s.r.o.“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022416, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu je úspora konečné spotřeby energie během vykonávání podnikatelské činnosti společnosti SANS SOUCI. Cílem projektu je rovněž ekologická úspora. V rámci projektu dojde k rekonstrukci obálky budovy, modernizaci osvětlení a instalaci nuceného větrání s rekuperací.

AUTOMATIZACE NANOTECHNOLOGICKÉHO VÝROBNÍHO PROCESU A JEHO INFRASTRUKTURY

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Automatizace nanotechnologického výrobního procesu a jeho infrastruktury“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014266, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost firmy pořízením 5 (souborů) moderních nevýrobních technologií a 1 výrobní zařízení, které firma využije pro svůj další rozvoj a stabilitu.

INTEGRACE MIKROPOČÍTAČŮ DO OSVĚTLOVACÍCH SYSTÉMŮ

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizovala projekt s názvem „Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012526, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a byl podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu bylo prozkoumat možnosti integrace mikropočítačů v osvětlovacích systémech a využít nové technologie ve výzkumu a vývoji inovací technické stránky osvětlení a připravit tak osvětlovací systémy na nadcházející éru internetu věcí.

POŘÍZENÍ VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ SPOLEČNOSTÍ SANS SOUCI

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Pořízení výrobních technologií společností SANS SOUCI, s.r.o.“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006596, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu společnosti SANS SOUCI, s.r.o. pořízení nových výrobních technologií, které přispějí k zefektivnění výrobního procesu výroby skla pro luxusní lustry a další svítidla.

Hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a to prostřednictvím nových výrobních technologií, které přinesou významné zvýšení kvality a efektivity finální výroby. Dostatečná výrobní kapacita a nadstandardní kvalita výrobků je důležitým faktorem pro posílení konkurenceschopnosti této firmy. Díky tomu bude společnost moci vyrábět vlastní výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

ROZVOJ EXPORTNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ SPOLEČNOSTI SANS SOUCI

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Rozvoj exportních příležitostí společnosti SANS SOUCI“, reg. č. CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005626, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Projekt společnosti SANS SOUCI, s.r.o. je zaměřen na rozvoj proexportních aktivit společnosti prostřednictvím prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí. V době realizace projektu (30. 10. 2015 – 29. 10. 2018) bude podpořena účast společnosti na pěti mezinárodních veletrzích (GLASSTECH, EUROLUCE, SLEEP EVENT, MAISON ET OBJET, DESIGN SHANGHAI).

Hlavním cílem je projektu je upevnit postavení společnosti na stávajících trzích zvýšením podílu působnosti, a využitím nových příležitostí na trzích jihovýchodní Asie a postsovětských zemí.

SANS SOUCI CVIKOV, REKONSTRUKCE STARÉHO ZÁVODU FIRMY GRAFOSTROJ

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „SANS SOUCI Cvikov, rekonstrukce starého závodu firmy Grafostroj“, reg. č. CZ.01.2.07/0.0/0.0/16_058/0007985, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu je přesunutí a sloučení několika oddělených pracovišť firmy SANS SOUCI, s.r.o. ze stávajících, již nevyhovujících, prostor do objektu, který bude kompletně rekonstruován. Výsledkem projektu bude výrazné zefektivnění vnitropodnikových procesů a s tím související posílení konkurenceschopnosti na tuzemském a globálním trhu.

VZDĚLÁVÁNÍ V SANS SOUCI

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Vzdělávání v SANS SOUCI“, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013113, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí u 40 zaměstnanců žadatele, z nichž jsou 4 zaměstnanci starší 54 let.

PŘEDÚPRAVA, POVLAKOVÁNÍ A OCHRANA SUBSTRÁTU

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Předúprava, povlakování a ochrana substrátu“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025264, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu je vyvinout nové technologie a postupy nanášení tenkých vrstev kovu o tloušťce až 0,1 nm na sklo a další substráty s cílem dosáhnout maximální míry mechanické a chemické odolnosti takto vzniklého materiálu.

INOVATIVNÍ ANTIREFLEXNÍ VRSTVY

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem “Inovativní technologie velkoobjemového pokovování pro dekorativní a automobilový průmysl”, reg. číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0026121, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Cílem projektu je pořízení výrobní linky a zahájení výroby nových produktů vycházejících z prototypu antireflexní nano vrstvy, která bude aplikována na sklo a další materiály. Prototyp bude využit při výrobě oken, designových výloh, dekorativních produktů, solárních panelů.

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ S BEZPEČNOSTNÍMI FUNKCEMI

Společnost SANS SOUCI, s.r.o. realizuje projekt s názvem „Nová generace osvětlení s bezpečnostními funkcemi“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025247, který byl předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je podpořen z finančních prostředků Evropské Unie.

Předmětem projektu je vývoj osvětlení, které bude inovativní z hlediska svých bezpečnostních funkcí. Nový systém osvětlení rovněž bude zajišťovat ochranu soukromí osob. Výstupy projektu budou: systém inteligentního osvětlení s integrovanými bezpečnostními funkcemi – prototyp; systém hlasového-zvukového ovládání světelné scény s emergency módem – prototyp; pilotní nasazení prototypu – poloprovoz.